Some points about the leather of the belts and suspensions

With my points I suspect that in the viking age simple leather belts without buckles were much more common as we tought. Also different kind of suspensions for smaller items and holes for these in our belts would be subservient. For our reenactment activity we should use more of these items for gain and show a more punctual and authentic overall picture of the attire of the age.

Continue ReadingSome points about the leather of the belts and suspensions

A karosi II. temető 29. sírjában talált méltóságjelvények rekonstrukciója

A karosi II/29. sírban lelt veretes öv és tarsolylemez a legszebb honfoglalás kori emlékeink közé tartozik. A temetőt a feltárásokat vezető Révész László a X. század első felére datálja, pontosabban azt a 960-as évekig használhatták. A korszak leletanyagában csak nagyon ritkán kerül elő egy sírból a két méltóságjelvény, azaz a veretes öv és a lemezes tarsoly. A II/26-os sírban nyugvó férfi mellékletei arra engednek következtetni, hogy társai között az egyik legelőkelőbb lehetett.

Continue ReadingA karosi II. temető 29. sírjában talált méltóságjelvények rekonstrukciója