A karosi II. temető 29. sírjában talált méltóságjelvények rekonstrukciója

A karosi II/29. sírban lelt veretes öv és tarsolylemez a legszebb honfoglalás kori emlékeink közé tartozik. A temetőt a feltárásokat vezető Révész László a X. század első felére datálja, pontosabban azt a 960-as évekig használhatták. A korszak leletanyagában csak nagyon ritkán kerül elő egy sírból a két méltóságjelvény, azaz a veretes öv és a lemezes tarsoly. A II/26-os sírban nyugvó férfi mellékletei arra engednek következtetni, hogy társai között az egyik legelőkelőbb lehetett.

Continue ReadingA karosi II. temető 29. sírjában talált méltóságjelvények rekonstrukciója