A Keleti Szövetség (Foedus Orientalis Kulturális Egyesület) a magyar felségterület keleti felének X-XI. századi bemutatására törekszik. Ebben nagyban támaszkodunk a korszak sztyeppei népeinek ránk maradt forrásaira, tárgyi kultúrájára és egyes esetekben ezen népek örököseinek néprajzi hagyatékára. Tárgyaink, eszközeink elkészítése során igyekszünk az adott korra és tájegységre jellemző alapanyagokat, és módszereket felhasználni .

 

Érdeklődési körünkbe a rekonstrukciók elkészítésén túl a gasztronómia, kézművesség, a fegyveres harc és az íjászat is bele tartozik. Több kézműves (kovács, nemezes, bőrműves, fafaragó) is aktív tagja csapatunknak, akikkel együtt dolgozva egy teljesebb képet nyerhetünk a korról, annak szellemiségéről, hangulatáról, illetve közelebb kerülünk a nagy célhoz, az életmód minél szélesebb körű bemutatásához.

 

 

A Keleti Szövetség (Foedus Oreintalis Kuturális Egyesület) jelképe

© 2014 Keleti Szövetség. Minden jog fenntartva. All rights reserved.